/images/logo_website-1-1607312763403.png

CHỐNG ĐỔ SƯỜN NINJA 400 2 ĐIỂM FMAN CHÍNH HÃNG

1,200,000đ 1,000,000đ
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG
Mô tả

2 ĐIỂM CHẮC CHẮN, BẮT 2 LỖ ỐC KO PHẢI LOẠI 1 CHÂN RẤT YẾU

BẮT TRỰC TIẾP VÀO 2 LỖ SƯỜN, KO BẮT VÀO LÓC MÁY, KO KHOAN DÀN ÁO!\

MẪU NÀY RẤT NHIỀU AE BIKER CHỌN!